Parteneri si legaturi
Institutul Naţional de Statistică
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Timiş
 Consiliul Judeţean Timiş
 Primaria Municipiului Timişoara
 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a Judeţului Timiş
 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş
 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
  Alte legaturi
Newsletter

Newsletter curent

Breviar statistic al Municipiului Timisoara


30 RON

I. DATE GENERALE

1      Cadrul geografic şi date istorice

 1. 2          Temperatura aerului – media lunară şi anuală
 2. 3          Temperatura aerului – maxima absolută lunară şi anuală
 3. 4          Temperatura aerului – minima absolută lunară si anuală
 4. 5          Precipitaţii atmosferice
 5. 6          Echiparea teritoriului

 II. POPULAŢIE

 1. 7          Populaţia la recensăminte
 2. 8          Populaţia pe sexe la recensămintele din 1992 şi 2002
 3. 9          Populaţia stabilă pe sexe, la 1 iulie
 4. 10       Mişcarea naturală a populaţiei
 5. 11       Populaţia stabilă pe categorii de vârste, la 1 iulie
 6. 12       Populaţia după principalele etnii la recensămintele din anii 1992 şi 2002
 7. 13       Structura populaţiei după principalele etnii la recensămintele din anii 1992 şi 2002
 8. 14       Populaţia după religie la recensământul de la 18 martie 2002

  III. ECONOMIE

                FORŢA DE MUNCĂ

 1. 15       Piaţa forţei de muncă
 2. 16       Numărul mediu al salariaţilor pe principalele ramuri ale economiei naţionale
 3. 17       Numărul şomerilor înregistraţi

 COMERŢ

 1. 18       Preţuri medii ale principalelor produse din piaţa agroalimentară, în anul 2004

 IV. LOCUINŢE

       19       Numărul clădirilor, locuinţelor şi gospodăriilor la recensămintele din 1992 şi 2002

 1. 20       Evoluţia fondului de locuinţe

 V. SĂNĂTATE

        21       Unităţile de ocrotire a sănătăţii în sectorul public

 1. 22       Unităţile de ocrotire a sănătăţii în sectorul privat
 2. 23       Numărul cadrelor medico-sanitare din sectorul public

 VI. EDUCAŢIE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT

       24       Învăţământul de toate gradele

 1. 25       Învăţământul superior public
 2. 26       Baza materială din unităţile şcolare

 VII. CULTURĂ ŞI ARTĂ            

       27       Reţeaua unităţilor de cultură si artă

 VIII.  TRANSPORT SI TELECOMUNICAŢII

 1. 28       Traficul internaţional şi intern de pasageri, pe Aeroportul Internaţional Timişoara, în anul 2004
 2. 29       Traficul internaţional şi intern de mărfuri (inclusiv poştă), pe Aeroportul Internaţional Timişoara, în anul 2004
 3. 30       Transportul în comun
 4. 31       Poştă şi telecomunicaţii

 IX. TURISM              

      32             Reţeaua unităţilor de cazare turistică şi capacitatea de cazare turistică existentă

 Baze de date statistice
TEMPO - Online - tutorial
Indicele preţurilor de consum
Catalogul publicaţiilor şi serviciilor 2017
Arhiva comunicatelor de presă
Indicatori de dezvoltare durabila
naţional(IDDR)
teritorial (IDDT)

 Nomenclatoare statistice