Parteneri si legaturi
Institutul Naţional de Statistică
 Directii Judetene
 Prefectura Judeţului Timiş
 Consiliul Judeţean Timiş
 Primaria Municipiului Timişoara
 Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a Judeţului Timiş
 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş
 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timiş
 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
 Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş
  Alte legaturi
Newsletter

Newsletter curent

Judetul Timis - Buletin Statistic Lunar


Judeţul Timiş : Buletin statistic lunar

30 RON

Metodologie

 

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL NAŢIONAL

 

I. INDUSTRIE

1.         Indicii producţiei industriale

2.         Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă)

3.         Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (pe piaţa internă şi piaţa externă)

II. COMERŢ INTERIOR. SERVICII

4.         Indicii volumului cifrei de afaceri fără TVA pentru comerţul cu amănuntul

5.         Indicii volumului cifrei de afaceri fără TVA pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

6.         Indicii volumului cifrei de afaceri fără TVA pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei

III. COMERŢ INTERNAŢIONAL

7.         Comerţul internaţional cu bunuri

IV. TURISM

8.         Sosiri în structurile de primire turistică

9.         Înnoptări în structurile de primire turistică

10.       Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare

V. PREŢURI

11.       Indicii preţurilor de consum al populaţiei

VI. FORŢĂ DE MUNCĂ

12.       Evoluţia câştigului salarial mediu brut

13.       Efectivul salariaţilor din economie

14.       Numărul şomerilor înregistraţi

15.       Rata şomajului înregistrat

VII. INDICATORI SOCIALI

16.       Numărul mediu şi pensia medie lunară a pensionarilor de asigurări sociale de stat

VIII. ALŢI INDICATORI

 17.      Mişcarea naturală a populaţie

18.       Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA NIVEL DE JUDEŢ

 

I. INDUSTRIE

1.         Indicii producţiei industriale

2.         Indicii volumului cifrei de afaceri din industrie

II. COMERŢ INTERNAŢIONAL

3.         Comerţul internaţional cu bunuri

III. TURISM

4.         Sosiri în structurile de primire turistică

5.         Înnoptări în structurile de primire turistică

6.         Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare

IV. FORŢĂ DE MUNCĂ

7.         Efectivul salariaţilor din economie

8.         Câştigul salarial mediu brut

9.         Câştigul salarial mediu net

10.       Numărul şomerilor înregistraţi

11.       Rata şomajului înregistrat

V. INDICATORI SOCIALI

12.       Numărul mediu şi pensia medie al pensionarilor de asigurări sociale de stat

13.       Mişcarea naturală a populaţiei

VI. INVESTIŢII – CONSTRUCŢII

14.       Indicii investiţiilor realizate

15.       Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale

16.       Locuinţe terminate

 VII. ALŢI INDICATORI

19.       Înmatriculări de societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris

TABELE STATISTICE ŞI COMENTARII LA NIVEL DE JUDEŢ

Comentarii la nivel de judeţ

 

 

 Baze de date statistice
TEMPO - Online - tutorial
Indicele preţurilor de consum
Catalogul publicaţiilor şi serviciilor 2017
Arhiva comunicatelor de presă
Indicatori de dezvoltare durabila
naţional(IDDR)
teritorial (IDDT)

 Nomenclatoare statistice