SOLICITARE INFORMATII PUBLICE

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice

 

 

Sediul/Adresa

 

 

Data ........................................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă

 

.....................................,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cāt mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Doresc ca informaţiile solicitate să īmi fie furnizate, īn format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

 

......................................................................................... .

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii īn format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

.............................

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului . ........................................................................

Adresa ..............................

Telefon .............................

Fax .................................