Lista documentelor de interes public ale Direcţiei Regionale de Statistică Timiş

 

 

 

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Direcţiei Regionale de Statistică Timiş
 2. Lista acquis-ului communautaire Ón domeniul statisticii
 3. Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Statistică Timiş
 4. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: telefon, fax, adresă de email
 5. Coordonatele de contact ale conducerii instituţiei, respectiv: programul de audienţă, telefoanele de contact pentru directorul executiv, directorul executiv adjunct şi şefii de serviciu
 6. Coordonatele de contact ale direcţiilor teritoriale de statistică
 7. Programele anuale ale cercetărilor statistice
 8. Bugetul anual al Direcţiei Regionale de Statistică Timiş
 9. Situaţii financiare actualizate
 10. Rapoartele anuale de activitate
 11. Declaraţiile de avere şi de interese ale salariaţilor Direcţiei Regionale de Statistică Timiş
 12. Documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
 13. Situaţia achiziţiilor publice ale Direcţiei Regionale de Statistică Timiş
 14. Norme de confidenţialitate statistică
 15. Chestionarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică
 16. Nomenclatoarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică
 17. Metadate statistice aferente cercetărilor statistice
 18. Comunicatele de presă
 19. Informaţiile statistice regăsibile Ón bazele de date online
 20. Calendarul anual al comunicatelor de presă
 21. Calendar publicaţii statistice
 22. Publicaţiile statistice de sinteză, respectiv buletinele lunare, anuarul statistic, breviare statistice
 23. Catalogul anual al publicaţiilor şi serviciilor statistice