Nr.        Data          

 

RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice

 

 

Sediul/Adresa

 

 

 

Data ........................................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă .....................................,

 

    Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, īntrucāt la cererea nr. ............. din data de ..................... am primit un răspuns negativ, la data de ............................, īntr-o scrisoare semnată de ...........................................................................

(completaţi numele respectivului funcţionar)

 

    Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ............................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Documentele solicitate se īncadrează īn categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate īn scris/īn format electronic, considerānd că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

.............................

(semnătura petentului)

 

Numele şi prenumele petentului . ........................................................................

Adresa ..............................

Telefon .............................

Fax .................................