Agricultură

Producţia agricolă animală, în anul 2015

Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi 1990-2015

Fondul funciar, după modul de folosinţă 1990 – 2014

Producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole 2001 – 2015

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi 1990 – 2015

Producţia medie la hectar a principalelor culturi în anul 2015

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2015

Producţia totală de struguri, în anul 2015

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2015

Producţia totală de fructe, în anul 2015

Efectivele de de animale 1990-2015

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură 1990 – 2015