Forţa de muncă

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale (la sfârşitul anului) CAEN Rev 2, în anul 2015

Numărul mediu al salariaţilor 2010-2015

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 2015

Şomerii înregistraţi şi rata şomajului, la 31 decembrie 2015