Locuinţe şi utilităţi publice

Canalizare publică şi spaţii verzi la 31 decembrie 2015

Fondul de locuinţe 1990 – 2015

Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor 1990-2015

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite 1990 – 2015

Localităţile în care se distribuie energie termică, în anul 2015

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, în anul 2015