Populaţie

Mişcarea naturală a populaţiei, în anul 2015

Populaţia şi densitatea populaţiei la recensăminte

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie 2016

Populaţia după domiciliu, pe grupe de vârstă, la 1 iulie 1992 – 2016

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă,în anul 2015

Durata medie a vieţii, pe sexe 1990 – 2015

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul 2015