Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie 2016 1)

 

 


Judeţul

Total (număr persoane)

Urban

Rural

Locuitori / km2

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Timiş

744373

359027

385346

452510

213268

239242

291863

145759

146104

85,6

 

1) Date provizorii