Mişcarea naturală a populaţiei, în anul 2015

 


Judeţ

Date absolute (număr)

Rate (la 1000 locuitori)

Născuţi-morţi
la 1000 născuţi
(vii+morţi) 1)

Decese la o
vârstă sub 1
an la 1000
născuţi-vii1)

Născuţi-
vii 1)

Decese1)

Sporul
natural1)

Căsătorii

Divorţuri

Născuţi-
 morţi

Decese la o
 vârstă sub
 1 an1)

Născuţi-
 vii 2)

Decese2)

Sporul
 natural2)

Căsătorii 3)

Divorţuri 3)

    Timiş

6739

7983

-1244

5172

1090

26

50

9,7

11,5

-1,8

7,0

1,47

3,8

7,4

 

Notă: Începând cu anul 2014 sunt incluşi numai născuţii-vii sau decedaţii cu reşedinţa obişnuită în România.

1) Date semidefinitive

2) Rate provizorii calculate cu populaţia rezidentă la 1 iulie 2014, estimată în condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor – 2011

3) Rate definitive, calculate cu populaţia după domiciliu la 1 iulie 2014