Structura populaţiei ocupate1), după statutul profesional, pe grupe de vārstă, sexe şi medii

 

 

Regiunea de dezvoltare
Statutul profesional

Total

populaţie ocupată

(mii persoane)

din care,in vārstă de muncă (%) :

Total

15-64 ani

Grupe de  vārstă (ani)

65 ani şi
peste

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

Vest

 

 

 

 

 

 

 

 

Total,

729

98,1

4,0

26,0

29,4

24,3

14,4

1,9

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariat

647

99,9

4,1

28,4

30,9

24,4

12,1

0,1

Patron

2)

97,7

 -

17,3

49,9

19,6

10,9

2,3

Lucrător pe cont propriu

52

90,8

1,9

15,1

22,0

26,5

25,3

9,2

Lucrător familial neremunerat

26

91,2

7,4

19,6

23,9

19,8

20,5

8,8

 

Masculin

 

Total

428

98,6

4,6

25,8

29,4

23,8

15,0

1,4

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariat

383

100,0

4,6

27,7

30,9

23,7

13,1

 -

Patron

2)

95,0

 -

24,1

41,1

8,6

21,2

5,0

Lucrător pe cont propriu

34

92,2

2,2

14,7

22,3

27,3

25,7

7,8

Lucrător familial neremunerat

8

99,4

20,7

40,2

25,2

11,1

2,2

0,6

 

Ferminin

 

Total

301

97,5

3,2

26,2

29,5

25,0

13,6

2,5

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariat

264

99,9

3,5

29,5

30,9

25,3

10,7

0,1

Patron

2)

100,0

 -

11,7

57,2

28,7

2,4

 -

Lucrător pe cont propriu

18

87,2

1,3

16,1

21,0

24,5

24,3

12,8

Lucrător familial neremunerat

18

88,8

3,5

13,6

23,4

22,4

25,9

11,2

 

Urban

 

Total

463

99,9

3,1

28,9

30,1

25,1

12,7

0,1

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariat

442

99,9

3,3

29,3

29,9

24,7

12,7

0,1

Patron

2)

97,8

 -

16,9

45,6

23,9

11,4

2,2

Lucrător pe cont propriu

16

100,0

 -

24,3

30,1

33,5

12,1

 -

Lucrător familial neremunerat

2)

100,0

22,4

30,8

16,7

25,5

4,6

 -

 

Rural

 

Total

266

95,1

5,5

21,0

28,4

22,9

17,3

4,9

din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

Salariat

205

100,0

6,7

25,8

33,8

23,3

10,4

 -

Patron

2)

97,5

 -

18,8

64,1

5,3

9,3

2,5

Lucrător pe cont propriu

36

88,1

2,5

12,4

19,6

24,5

29,1

11,9

Lucrător familial neremunerat

24

91,0

7,1

19,3

24,0

19,7

20,9

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Datele pentru anul 2014 au fost recalculate īn funcţie de populaţia rezidentă avānd īn vedere criteriul  reşedinţei obişnuite, īn condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensămāntului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011

2) Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.

Sursa: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă īn gospodării (AMIGO) - 2013