Structura populaţiei ocupate1), pe activităţi ale economiei naţionale şi pe grupe de vārstă īn anul 2015

 

           

Macroregiunea
Regiunea de dezvoltare
Activitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

populaţie

ocupată

(mii persoane)

 

din care, īn vārstă de muncă (%):

65 ani şi
peste (%)

Din total,
femei:
(%)


din care, īn vārstă de muncă (%):

65 ani şi
peste (%)

Total
15-64 ani

grupe de vārstă (ani)

Total
15-64 ani

grupe de vārstă (ani)

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Vest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

729

99,3

5,7

26,7

31,2

23,7

12,0

0,7

41,2

40,9

2,3

10,7

13,4

10,0

4,5

0,3

Agricultură, silvicultură şi pescuit

77

94,1

10,1

19,8

20,7

23,4

20,1

5,9

41,0

38,0

4,8

6,1

7,7

10,3

9,1

3,0

Industrie extractivă

20

100,0

0,2

30,9

48,6

16,8

3,5

 -

10,7

10,7

 -

0,8

4,2

4,9

0,8

 -

Industrie prelucrătoare

259

99,9

6,1

26,6

31,9

24,3

11,0

0,1

37,7

37,7

1,7

11,3

13,0

9,4

2,3

 -

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

2)

100,0

 -

19,3

33,2

38,2

9,3

 -

18,3

18,3

 -

5,1

2,4

7,7

3,1

 -

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deşeurilor, activităţi de decontaminare

7

100,0

4,7

22,0

42,4

20,0

10,9

 -

19,6

19,6

 -

6,0

1,4

9,8

2,4

 -

Construcţii

36

100,0

3,6

21,4

29,5

30,2

15,3

 -

6,5

6,5

 -

1,0

3,7

1,5

0,3

 -

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autovehiculelor şi motocicletelor

91

99,9

6,6

32,2

28,2

23,6

9,3

0,1

58,6

58,5

4,0

16,5

18,5

13,6

5,9

0,1

Transport şi depozitare

48

100,0

3,1

28,7

31,7

26,9

9,6

 -

11,6

11,6

 -

3,5

2,5

3,8

1,8

 -

Hoteluri şi restaurante

20

100,0

15,9

35,2

24,4

18,1

6,4

 -

54,7

54,7

7,4

13,7

19,2

10,3

4,1

 -

Informaţii şi comunicaţii

11

100,0

3,7

42,9

38,6

10,5

4,3

 -

42,8

42,8

3,7

14,5

16,1

6,9

1,6

 -

Intermedieri financiare şi asigurări

8

100,0

 -

34,4

40,0

13,6

12,0

 -

59,5

59,5

 -

19,4

22,4

9,8

7,9

 -

Tranzacţii imobiliare

2)

100,0

 -

29,3

32,2

32,2

6,3

 -

39,0

39,0

 -

29,3

4,3

5,4

 -

 -

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

18

100,0

4,2

40,8

35,0

14,9

5,1

 -

66,0

66,0

2,5

25,8

24,2

10,1

3,4

 -

Activităţi de servicii administrative şi activităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de servicii suport

21

99,4

7,5

23,9

22,6

26,2

19,2

0,6

37,4

36,8

1,7

9,5

10,7

6,5

8,4

0,6

Administraţie publică şi apărare; asigurări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociale din sistemul public

26

100,0

0,7

18,9

44,6

26,8

9,0

 -

32,3

32,3

 -

4,5

14,3

10,9

2,6

 -

Īnvăţămānt

30

99,6

2,7

25,6

33,1

24,0

14,2

0,4

68,1

68,1

2,3

15,4

25,3

16,9

8,2

 -

Sănătate şi asistenţă socială

31

99,8

1,8

15,4

38,3

26,2

18,1

0,2

75,5

75,3

1,8

10,5

27,8

21,7

13,5

0,2

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

2)

100,0

9,9

20,3

44,5

5,1

20,2

 -

27,1

27,1

0,9

 -

13,9

4,3

8,0

 -

Alte activităţi ale economiei naţionale

16

100,0

5,8

34,9

27,3

17,2

14,8

 -

75,6

75,6

4,8

27,7

20,0

13,7

9,4

 -

 

1) Datele pentru anul 2014 au fost recalculate īn funcţie de populaţia rezidentă avānd īn vedere criteriul  reşedinţei obişnuite, īn condiţii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensămāntului Populaţiei şi al Locuinţelor - 2011

2) Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.