Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale

 


Regiunea de dezvoltare
Judeţul

Total
economie

Agricultură,
silvicultură şi pescuit

Industrie

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea
de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor


  Vest

498384

14317

199238

7981

173842

6028

11387

32152

73665

    Arad

121050

3793

55860

542

51931

995

2392

5620

16351

    Caraş-Severin

53632

2262

18289

199

15862

412

1816

4501

6121

    Hunedoara

105922

2948

42494

6298

29872

2933

3391

8019

18915

    Timiş

217780

5314

82595

942

76177

1688

3788

14012

32278

 

 

 

 


Regiunea de dezvoltare
Judeţul

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi
restaurante

Informaţii şi
comunicaţii

Intermedieri
financiare şi
asigurări

Tranzacţii
imobiliare

Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii
administrative şi activităţi
de servicii suport

Administraţie publică
şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public1))

Īnvăţămānt

Sănătate şi
asistenţă socială


Activităţi de
spectacole, culturale
şi recreative


Alte activităţi
de servicii


  Vest

27056

12716

11493

5134

2194

9510

20461

16756

32444

31571

5397

4280

    Arad

8118

2688

1138

1443

632

1878

4911

3911

7101

5767

966

873

    Caraş-Severin

2841

1491

485

498

161

843

1796

3045

5170

4657

657

815

    Hunedoara

3716

2790

634

994

341

1479

3706

3894

6933

7470

908

681

    Timiş

12381

5747

9236

2199

1060

5310

10048

5906

13240

13677

2866

1911

 

Sursa: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă - 2014.