Numărul accidentaţilor în muncă

 

 

        
Regiunea de dezvoltare

Număr accidentaţi

Accidente colective

Rata
accidentelor
de muncă

(‰)

Total

din care:

Număr
accidente

Număr accidentaţi

Mortal

 

 

 

 

 

Incapacitate

temporară

de muncă

Total

din care:
mortal

  Vest

471

16

455

4

16

1

0,98

    Arad

72

6

66

2

10

1

0,65

    Caraş-Severin

33

3

30

2

6

-

0,64

    Hunedoara

207

5

202

-

-

-

2,26

    Timiş

159

2

157

-

-

-

0,70

 

Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.