Veniturile totale ale principalelor categorii de gospodării, Ón anul 2015

 


Regiunea de dezvoltare

Total
gospodării


Gospodării de:

 

Salariaţi

Agricultori

Şomeri

Pensionari

 

 

 

 

Vest

 

 

 

 

 

 

lei, lunar pe o persoană

 

 

 

 

 

 

 

Venituri totale

1058,54

1256,45

580,41

439,56

996,29

 

 

 

 

 

 

 

procente

 

 

 

 

 

 

 

Venituri băneşti

90,2

92,4

62,0

86,8

88,4

din care:

 

 

 

 

 

Salarii brute şi alte drepturi salariale

61,0

85,6

28,3

43,6

20,4

Venituri din agricultură

0,9

0,2

21,1

0,3

0,7

Venituri din activităţi neagricole independente

1,0

0,2

1,0

6,4

0,4

Venituri din prestaţii sociale

25,1

5,5

6,3

24,9

64,4

Venituri din proprietate

0,3

**)

-

-

0,8

Contravaloarea veniturilor Ón natură

obţinute de salariaţi şi beneficiari de

prestaţii sociale

1,6

1,9

1,1

1,6

1,0

Contravaloarea consumului

de produse agricole din resurse proprii

8,2

5,7

36,9

11,6

10,6

 

Notă: Pentru anul 2014, datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente şi nu sunt comparabile cu seriile de date publicate pentru perioadele precedente