Cheltuielile totale ale principalelor categorii de gospodării, Ón anul 2015

 

 


Regiunea de dezvoltare

Total

 

Gospodării de:

gospodării

 

 

 

 

Salariaţi

Agricultori

Şomeri

Pensionari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vest

 

 

 

 

 

 

 

lei, lunar pe o persoană

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli totale

924,18

 

1107,41

537,12

407,08

841,78

 

 

 

 

 

 

 

 

procente

 

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli băneşti

90,5

 

93,5

60,2

87,4

87,4

din care, pentru:

 

 

 

 

 

 

Cumpărarea de alimente

şi băuturi consumate

 

 

 

 

 

 

22,9

 

20,4

21,4

32,9

26,4

Cumpărarea de mărfuri nealimentare

22,7

 

22,8

14,7

20,7

23,4

Plata serviciilor

19,7

 

19,1

13,1

17,7

21,4

Cheltuieli pentru investiţii

0,2

 

0,2

-

0,1

0,2

Cheltuieli de producţie

0,2

 

0,1

1,3

0,2

0,5

Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe

21,4

 

28,3

8,4

13,0

10,7

Contravaloarea consumului de

produse agricole din resurse proprii

 

 

 

 

 

 

9,5

 

6,5

39,8

12,6

12,5

 

Notă: Pentru anul 2014, datele au fost estimate pe baza populaţiei rezidente şi nu sunt comparabile cu seriile de date publicate pentru perioadele precedente