Canalizare publică şi spaţii verzi la 31 decembrie 2015

 

Judeţul Timiş

UM

 

Localităţi (1) cu instalaţii de canalizare publică

 

 

††††††††††† Total, din care:

număr

37

††††††††††† municipii şi oraşe

număr

10

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică

km

1215,8

Suprafaţa spaţiilor verzi Ón municipii şi oraşe

ha

954

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Municipii,orase, comune.