Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor

       -lei-

 

Judeţul

Total

 

Indemnizaţie

de şomaj 1)

(şomeri cu

experienţă

īn muncă)

 

 

 

 

 

Indemnizaţie

de şomaj 2)

(şomeri fără

experienţă

īn muncă)

 

 

 

 

Cheltuieli
pentru
formarea
profesională

Plata
absolvenţilor

Plăţi pentru stimularea

şomerilor care se

angajează īnainte

de expirarea

perioadei de şomaj3)

 

 

 

Plăţi pentru
stimularea
mobilităţii
forţei de
muncă
3)

Plăţi pentru

stimularea

angajatorilor

care īncadrează

şomeri din  categoria

defavorizaţi3)

 

 

 

 

Plăţi compensatorii

efectuate īn cadrul

programelor

de restructurare,

privatizare şi lichidare

 

 

 

Plăţi pentru stimularea absolvenţilor

Combaterea marginalizării sociale4)

Alte
cheltuieli

Timiş

32101915

12309840

642935

178030

1698679

349867

33500

910183

26410

24902

15927569

32101915

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

           

1) Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate īn şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform articolului 39 din Legea nr. 76/2002, precum şi alte sume acordate  īn completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolului  72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de īnvăţămānt, conform articolului 40 din Legea nr.76/2002,precum şi alte sume acordate īn completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolelor 72-73 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Alte categorii de cheltuieli, conform Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

4) Conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.