Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor, īn anul 2015

 

 


Regiunea de dezvoltare
Judeţul

Total

 

 

 

Indemnizaţie

de şomaj 1)

(şomeri cu

experienţă

īn muncă)

 

 

 

 

 

 

 

Indemnizaţie

de şomaj 2)

(şomeri fără

experienţă

īn muncă)

 

 

 

 

Cheltuieli
pentru
formarea
profesională

Plata
absolvenţilor

 

Plăţi pentru stimularea

şomerilor care se

angajează īnainte

de expirarea

perioadei de şomaj

 

 

Plăţi pentru
stimularea
mobilităţii
forţei de
muncă

Plăţi pentru

stimularea

angajatorilor

care īncadrează

şomeri din  categoria

defavorizaţi

 

 

 

 

Plăţi pentru stimularea absolvenţilor

Combaterea marginalizării sociale3)

Alte
cheltuieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vest

125387556

52262953

2880227

791340

3863966

1469190

318145

7496279

185452

537000

55583004

    Arad

28139261

11625939

380418

125390

921994

433595

117645

1756962

60040

36462

12680816

    Caraş-Severin

21726265

8688022

702505

179020

289867

140673

77500

1695645

18073

126991

9807969

    Hunedoara

43420115

19639152

1154369

308900

953426

545055

89500

3133489

80929

348645

17166650

    Timiş

32101915

12309840

642935

178030

1698679

349867

33500

910183

26410

24902

15927569

 

1) Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate īn şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform articolului 39 din Legea nr. 76/2002, precum şi alte sume acordate  īn completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform

    articolului  72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de īnvăţămānt, conform articolului 40 din Legea nr.76/2002,precum şi alte sume acordate īn completarea veniturilor salariale ale angajaţilor

    conform articolelor 72-73 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

3) Conform Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă