Paturile Ón spitale şi personalul medico-sanitar, Ón anul 2015

 

 

 

 

 

 

 

număr

Regiune / Judeţe

Anii

Paturi Ón spitale1)

Medici2)

Stomatologi

Farmacişti

Personal
sanitarmediu

Vest

12821

6625

1817

1299

12629

Arad

2357

1105

396

254

2422

Caraş-Severin

1798

554

183

127

1775

Hunedoara

3228

1126

255

223

2773

Timiş

5438

3840

983

695

5659

1) Inclusiv paturile din centrele de sănătate.

 

 

 

 

2) Exclusiv stomatologi.