Activitatea sportivă, Ón anul 2015

 

 

 

 

 

 

număr

Regiune / Judeţe
Anii

Secţii sportive afiliate

Sportivi
legitimaţi

Antrenori cu
normă Óntreagă

Instructori

Arbitri

Vest

899

27345

774

373

1084

Arad

200

5338

182

136

255

Caraş-Severin

121

4235

111

36

173

Hunedoara

185

6120

171

81

258

Timiş

393

11652

310

120

398

 

Sursa: Ministerul Tineretului şi Sportului.