Produsul intern brut, pe categorii de resurse, īn anul 2014

 

 

Vest

Agricultură, silvicultură şi pescuit

3268,8

Industria extractivă; industria prelucrătoare;   

producția și furnizarea de energie electrică

și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat;

distribuția apei; salubritate, gestionarea

deșeurilor, activități de decontaminare

17512,6

Construcţii

2887,3

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 

repararea autovehiculelor și motocicletelor;

transport și depozitare; hoteluri și restaurante

 

9703,5

Informații și comunicații

2214,0

Intermedieri financiare şi asigurări

763,2

Tranzacţii imobiliare

7002,6

Activități profesionale, științifice și tehnice; 

activități de servicii administrative și

activități de servicii suport

 

2470,9

Administrație publică și apărare; asigurări 

sociale din sistemul public; īnvățămānt;

sănătate și asistență socială

 

6884,2

Activități de spectacole, culturale și recreative;

reparații de produse de uz casnic și alte servicii

1615,4

Valoarea adaugată brută regională (VABR)

54322,5

Impozite pe produs1)

7075,8

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale)

222,8

Subvenţii pe produs

-281,7

 

 

Produs intern brut regional (PIBR) - total

61339,4

Produs intern brut regional pe locuitor - lei

33791,7

1) Inclusiv TVA.