Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime, īn anul 2015

 

 

 

 

 

număr unităţi

Regiunea/
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

Vest

45685

40023

4577

899

186

Industrie extractivă

149

107

33

3

6

Industrie prelucrătoare

4848

3385

968

387

108

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

181

154

13

6

8

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

344

256

65

17

6

Construcţii

4553

3851

612

83

7

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi

 īntreţinerea autovehiculelor şi motocicletelor

 şi a bunurilor personale şi casnice

15335

13803

1381

143

8

Transport şi depozitare

3746

3301

346

76

23

Hoteluri şi restaurante

2893

2509

353

31

-

Informaţii şi comunicaţii

1519

1357

117

35

10

Tranzacţii imobiliare

1735

1675

58

2

-

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

5160

4977

160

22

1

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

2154

1821

247

79

7

Īnvăţămānt 1)

361

339

22

-

-

Sănătate şi asistenţă socială 1)

1089

995

86

7

1

Activităţi de spectacole, culturale şi recreative

585

521

60

4

-

 Alte activităţi de servicii

1033

972

56

4

1

 

 

1) Include numai unităţile locale cu activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.