Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale

 

 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 2)

Cifra de afaceri
(milioane lei (RON)
preţuri curente)

Timiş

 

Total

55404

Industrie extractiva

257

Industrie prelucratoare

25949

Productia si furnizarea de energie electrica si termica

775

Distributia apei salubritate, activitati de decontaminare

345

Constructii

3151

Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea autovehic.

15633

Transport şi depozitare

3567

Hoteluri si restaurante

637

Informatii si comunicatii

1926

Tranzactii imobiliare si activitati prestate intrep.

2354

Invatamant1)

40

Sanatate si asistenta sociala

332

Alte activitati de servicii colective,  sociale si personale

438

 

 

1) Include numai unităţile locale cu activitate de invăţămānt  sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale

 

- subliniat - date provizorii