Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii īn anul 2014 1)

 

 


Regiunea de dezvoltare

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de persoane ocupate

 

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

 

 

 

 

 

 

  Vest

97804

18364

22978

19989

36472

    Industrie extractivă

587

222

148

4

213

    Industrie prelucrătoare

43492

1068

3960

7889

30575

    Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

1710

116

39

284

1271

    Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1563

149

319

769

327

    Construcţii

5100

1281

1808

1809

202

    Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

30662

11278

12100

5834

1450

    Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

6379

1256

2163

1534

1426

    Hoteluri şi restaurante

970

365

397

208

-

    Informaţii şi comunicaţii

2252

283

424

769

777

    Tranzacţii imobiliare, īnchirieri şi activităţi de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

3904

2026

1021

709

149

    Īnvăţămānt 2)

46

32

14

-

-

    Sănătate şi asistenţă socială 2)

451

144

128

100

79

    Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

686

143

459

81

3

 

Notă: Diferenţele īntre datele pe total şi valorile obţinute din īnsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor

1)  Date provizorii

2) Include numai unităţile locale cu activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţăsocială, organizate ca societăţi comerciale.