Personalul unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale

 

Regiunea / Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1)

Personalul 1)
(număr persoane)

Timiş

 

Total

207853

Industrie extractiva

826

Industrie prelucratoare

84282

Productia si furnizarea de energie electrica si termica

2536

Distributia apei salubritate, activitati de decontaminare

2376

Constructii

16957

Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea autovehic.

34036

Transport, depozitare si activitati de posta si de curier

18961

Hoteluri si restaurante

7495

Informatii si comunicatii

10444

Tranzactii imobiliare si activitati prestate intrep.

23082

Invatamant

672

Sanatate si asistenta sociala

2721

Alte activitati de servicii colective,sociale si personale

3465

1) Numărul mediu de persoane ocupate = numărul total de personal (salariat şi nesalariat) care a lucrat Ón Óntreprindere Ón cursul perioadei de referinţă, inclusiv peronalul detaşat ( care lucrează in afara intreprinderii ), remunerat de Óntreprindere.

 

subliniat - date provizorii