Investiţiile brute şi nete ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii,

īn profil teritorial, pe activităţi ale economiei naţionale şi pe clase de mărime, īn anul 2015 1)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    milioane lei preţuri curente


Regiunea de dezvoltare

Activitatea (secţiuni CAEN Rev. 2)

Total

investiţii

din care: pe clase de mărime, după numărul de persoane ocupate

0-9

10-49

50-249

250 şi peste

brute

nete

brute

nete

brute

nete

brute

nete

brute

nete

Vest

10248

6202

2448

1713

1661

1081

1888

1051

4250

2357

Industrie extractivă

113

40

14

11

38

23

c

c

c

c

Industrie prelucrătoare

3772

2409

129

102

360

242

914

527

2369

1537

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

565

461

126

112

11

4

14

12

415

333

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

1187

265

83

27

123

50

34

20

946

168

Construcţii

790

313

424

132

188

108

133

53

45

20

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor

904

568

288

231

270

184

289

129

58

24

Transport, depozitare şi activităţi de poştă şi de curier

887

696

152

145

196

146

217

179

321

226

Hoteluri şi restaurante

234

112

55

41

75

51

103

20

-

-

Informaţii şi comunicaţii

136

122

24

22

c

c

47

44

c

c

Tranzacţii imobiliare, īnchirieri şi activităţi de servicii prestate īn principal īntreprinderilor

1551

1133

1099

840

343

229

106

63

3

*)

Īnvăţămānt 2)

5

3

3

3

2

1

-

-

-

-

Sănătate şi asistenţă socială 2)

64

51

30

27

c

c

11

3

c

c

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

41

29

22

18

16

10

c

c

c

c

 

          Notă: Diferenţele īntre datele pe total şi valorile obţinute din īnsumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor

1) Date provizorii.                             c = Date confidenţiale.

2) Include numai unităţile locale cu activitate de īnvăţămānt sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale.