Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale

 

 

 

Judeţul
Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1)

Investiţii brute
(milioane lei(RON)
preţuri curente

Timiş

 

Total

5724

Industrie extractiva

55

Industrie prelucratoare

2390

Productia si furnizarea de energie electrica si termica

272

Distributia apei salubritate, activitati de decontaminare

352

Constructii

409

Comert cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea autovehic.

497

Transport, depozitare si activitati de posta si de curier

341

Hoteluri si restaurante

173

Informatii si comunicatii

104

Tranzactii imobiliare si activitati prestate intrep.

1061

Invatamant1)

3

Sanatate si asistenta sociala

42

Alte activitati de servicii colective,  sociale si personale

25

 

 

1)Include numai unităţile locale cu activitate deînvăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale

 

 

subliniat - date provizorii