Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

hectare

Regiune / Judeţe

Suprafaţa totală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

Arabilă

Păşuni

Fâneţe

Vii 1)

Livezi 2)

  Vest

3203317

1864096

1090690

528377

210961

8661

25407

    Arad

775409

494647

350634

112008

23069

3764

5172

    Caraş-Severin

851976

396915

129628

179349

76392

772

10774

    Hunedoara

706267

281235

78956

118349

82868

4

1058

    Timiş

869665

691299

531472

118671

28632

4121

8403

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Fondul funciar după  modul de folosinţă pe judete reprezintă terenurile aflate in proprietatea deţinătorilor in raza administrativă

1) Vii şi pepiniere viticole.

 

 

 

 

 

 

2)  Livezi şi pepiniere pomicole