Producţia totală de struguri, Ón anul 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

tone

Regiunea / Judeţul

Vii pe rod - total

Vii altoite pe rod

Vii hibride pe rod

Total

din care:

proprietate

majoritară

privată

Total

Total

din care:

proprietate

majoritară

privată

din care:

proprietate

majoritară

privată

Vest

26821

26480

25558

25217

1263

1263

Arad

8012

7671

7683

7342

329

329

Caraş-Severin

4213

4213

3481

3481

732

732

Hunedoara

-

-

-

-

-

-

Timiş

14596

14596

14394

14394

202

202