Localităţile Ón care se distribuie energie termică, la 31 decembrie 2015

 

 

 

număr 

Regiunea / Judeţul

Localităţi1) Ón care se distribuie energie termică

Total1)

din care:

municipii şi oraşe

Vest

13

11

Arad

5

5

Caraş-Severin

-

-

Hunedoara

6

5

Timiş

2

1

 

1) Municipii, oraşe, comune.