Localităţile Ón care se distribuie energie termică, Ón anul 2015

 

 

 

număr 

Judeţ

Localităţi1) Ón care se distribuie energie termică

Total1)

din care:

municipii şi oraşe

Timiş

2

 

1

 

 

1) Municipii, oraşe, comune.