Liniile de cale ferată Ón exploatare, la 31 decembrie 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

km

Regiunea / Judeţul

Total 1)

din care:
electrificate

Din care:

Densitatea liniilor
pe 1000 km2
teritoriu

Linii cu ecartament normal 2)

Linii cu
ecartament larg

Total

Cu o cale

Cu două căi

Vest

1888

650

1888

1565

323

-

58,9

Arad

463

167

463

316

147

-

59,8

Caraş-Severin

341

150

341

332

9

-

40,0

Hunedoara

289

220

289

122

167

-

40,9

Timiş

795

113

795

795

-

-

91,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Inclusiv liniile cu ecartament ingust.

2) Linii la care distanţa Óntre şine este de 1435 mm.