Drumurile publice - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

km

 

 

 

 

 

Regiunea
Judeţul

Drumuri
publice - total

din care:

Din total drumuri publice:

 

Densitatea drumurilor
publice pe 100 km2
teritoriu

 

Modernizate

Cu Ómbrăcăminţi
uşoare rutiere

Drumuri
naţionale 1)

din care:

 

Drumuri judeţene
şi comunale

din care:

 

Modernizate

Cu Ómbrăcăminţi

uşoare rutiere

Modernizate

Cu Ómbrăcăminţi

uşoare rutiere

 

Vest

11001

4884

2257

2440

2397

36

8561

2487

2221

34,3

 

Arad

2533

1334

518

598

598

-

1935

736

518

32,7

 

Caraş-Severin

1976

1080

343

581

556

18

1395

524

325

23,2

 

Hunedoara

3332

1024

610

464

450

14

2868

574

596

47,1

 

Timiş

3160

1446

786

797

793

4

2363

653

782

36,4

 

 

1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene.