Drumurile publice, Ón anul 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

km

 

 


Judeţ

Drumuri
publice - total

din care:

Din total drumuri publice:

 

Densitatea drumurilor
publice pe 100 km2
teritoriu

 

Modernizate

Cu Ómbrăcăminţi
uşoare rutiere

Drumuri
naţionale 1)

din care:

Drumuri judeţene
şi comunale

din care:

 

Modernizate

Cu Ómbrăcăminţi uşoare rutiere

Modernizate

Cu Ómbrăcăminţi

uşoare rutiere

 

†††††† Timiş

3160

1446

786

797

793

4

2363

653

782

36,4

 

 

1) Inclusiv autostrăzi şi drumuri europene.