Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică,

pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe, la 31 iulie 2015

 

 

 

Regiunea/

Judeţul

 

Total

 

 

Hoteluri şi

moteluri

Hosteluri

 

Hanuri

turistice

 

Cabane

turistice1)

Campinguri

şi unităţi

tip căsuţă

Vile

turistice şi

bungalouri

Tabere de

elevi şi

preşcolari

Pensiuni
turistice

Pensiuni
agroturistice

Popasuri turistice

 

Sate de

vacanţă

Spaţii de

cazare

pe nave

   Vest

652

169

30

-

29

16

51

9

194

148

5

1

-

    Arad

145

37

6

-

4

8

16

-

49

25

-

-

-

    Caraş-Severin

231

36

9

-

20

5

13

4

68

71

5

-

-

    Hunedoara

108

29

2

-

4

2

19

2

25

24

-

1

-

    Timiş

168

67

13

-

1

1

3

3

52

28

-

-

-

 

 

Notă: Din anul 2006, īn cabanele turistice s-au inclus şi cabane de vānătoare (pescuit), iar din anul 2009, hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane

          s-au definit ca pensiuni turistice şi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice.