Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie 2015

 

 

 

Judeţ

 

Total

 

 

Hoteluri şi

 moteluri

Hosteluri

 

Hanuri

turistice

 

Cabane

turistice1)

Campinguri

şi unităţi

tip căsuţă

Vile

turistice şi

bungalouri

Tabere de

elevi şi

preşcolari

Pensiuni
turistice

Pensiuni

agroturistice

Popasuri
turistice

Sate de vacanţă

Spaţii de

cazare

pe nave

    Timiş

168

67

13

-

1

1

3

3

52

28

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Din anul 2006, īn cabanele turistice s-au inclus şi cabane de vānătoare (pescuit), iar din anul 2009, hotelurile pentru tineret s-au asimilat la hosteluri, pensiunile turistice urbane

 s-au definit ca pensiuni turistice şi pensiunile turistice rurale s-au definit ca pensiuni agroturistice.