Execuţia bugetelor locale

 

 

milioane lei (RON)

Judeţul Timis

2015

Venituri total

2235,0

din care: subvenţii primite de la bugetul de stat

278,3

Cheltuieli total

2128,3

Excedent (+) Deficit (-)

106,7