Execuţia bugetelor locale, Ón profil teritorial, Ón anul 2015

 

 

 

milioane lei


Regiunea de dezvoltare
Judeţul

Venituri - total

din care: :
Subvenţii primite de la
bugetul de stat


Cheltuieli - total

Excedent (+)
Deficit (-)


†† Vest

5874,2

808,1

5659,9

214,3

††††† Arad

1241,6

134,4

1206,2

35,4

††††† Caraş-Severin

904,2

135,5

882,0

22,2

††††† Hunedoara

1493,4

259,9

1443,4

50,0

††††† Timiş

2235,0

278,3

2128,3

106,7

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice