Cinematografe, Ón anul 2015

 


Judeţ

Cinematografe şi

instalaţii cinematografice1)

(număr)

Locuri Ón sălile

cinematografelor

şi instalaţiilor

cinematografice1)

Spectacole1)
(număr)
)

Spectatori1)
(mii)


 

††† Timiş

3

1689

13243

570

 

 

 

 

 

 

1) Exclusiv caravanele cinematografice.

 

 

 

 

Sursa: Ministerul Culturii - Centrul Naţional al Cinematografiei