Durata medie a vieţii, pe sexe, Ón anul 2015

 

 

 

 

ani

Regiuni / Judeţe
Anii

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Vest

75,12

72,11

78,10

††† Arad

74,68

71,78

77,52

††† Caraş-Severin

74,46

71,47

77,50

††† Hunedoara

74,70

71,54

77,91

††† Timiş

76,03

73,03

78,97

 

Notă: Durata medie a vieţii Ón anul de referinţă s-a calculat pe baza numărului populaţiei şi al deceselor pentru o perioadă de trei ani.

Populaţia luată Ón calcula fost determinată pe baza sporului natural şi a soldului migraţiei internaţionale definitive.