Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale

 

 

CAEN Rev. 2

Regiunea de dezvoltare/
Judeţul

Total
economie

Agricultură,
silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea
de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare

  Vest

839,5

169,1

255,9

7,6

229,0

6,1

13,2

48,0

124,9

    Arad

210,8

39,3

73,5

0,5

69,3

1,0

2,7

11,6

31,6

    Caraş-Severin

112,4

34,9

26,0

0,2

23,3

0,4

2,1

6,5

12,8

    Hunedoara

175,1

34,9

53,6

5,9

40,5

3,0

4,2

12,2

30,7

    Timiş

341,2

60,0

102,8

1,0

95,9

1,7

4,2

17,7

49,8

 

 

CAEN Rev. 2


Regiunea de dezvoltare/
Judeţul

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi
restaurante

Informaţii şi
comunicaţii

Intermedieri
financiare şi
asigurări

Tranzacţii
imobiliare

Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii
administrative şi activităţi
de servicii suport

Administraţie publică
şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public

Învăţământ

Sănătate şi
asistenţă socială

Activităţi de
spectacole, culturale
şi recreative

Alte activităţi
de servicii

  Vest

42,8

17,1

15,6

8,9

3,2

12,5

25,0

17,2

35,6

38,6

6,4

18,7

    Arad

12,5

3,8

1,7

1,7

0,8

2,9

5,8

4,0

7,6

7,8

1,5

4,7

    Caraş-Severin

5,7

2,5

0,5

3,6

0,2

1,2

2,2

3,1

5,3

5,0

0,7

2,2

    Hunedoara

7,0

4,1

1,9

1,1

0,4

1,9

4,3

4,0

7,5

7,8

1,1

2,6

    Timiş

17,6

6,7

11,5

2,5

1,8

6,5

12,7

6,1

15,2

18,0

3,1

9,2

 

Notă: Resursele de muncă precum şi categoria non-salariaţilor care fac parte din populaţia ocupată civilă au fost estimate pe baza populaţiei rezidente la 1 ianuarie 2015. Datele pentru resursele de muncă, populaţia activă civilă şi populaţia ocupată civilă nu sunt comparabile cu anii anteriori

Sursa: Balanţa forţei de muncă  - la sfârşitul anului.