Cāştigul salarial nominal mediu net lunar şi pe activităţi ale economiei naţionale, īn anul 2015

 

 

CAEN Rev. 2


Judeţul

Total
economie

Agricultură,
silvicultură şi pescuit

Industrie

din care:

Construcţii

Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor

Industrie
extractivă

Industrie
prelucrătoare

Producţia şi furnizarea
de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă
şi aer condiţionat

Distribuţia apei; salubritate,
gestionarea deşeurilor,
activităţi de decontaminare

    Timiş

2060

1465

2346

2897

2355

3021

1720

1330

1603

 

 

 

 

 

CAEN Rev. 2


Judeţul

Transport şi
depozitare

Hoteluri şi
restaurante

Informaţii şi
comunicaţii

Intermedieri
financiare şi
asigurări

Tranzacţii
imobiliare

Activităţi profesionale,
ştiinţifice şi tehnice

Activităţi de servicii
administrative şi activităţi
de servicii suport

Administraţie publică
şi apărare; asigurări
sociale din sistemul public

Īnvăţămānt

Sănătate şi
asistenţă socială

Activităţi de
spectacole, culturale
şi recreative

Alte activităţi
de servicii

    Timiş

1673

1025

4239

3028

1209

2382

1289

3060

2197

1743

1437

1189